Blog Fachowca

Artykuły i porady dla (nie)fachowców

  Podłączenie wodomierza - obowiązujące zasady

  Kategoria: Narzędzia
  Przypnij
  Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie budynku w wodę, zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych (PN-ISO 4064-2 i PN-B-10720). W zależności od obliczeń zapotrzebowania na wodę stosuje się różne średnice wodomierzy. Jak i gdzie je montować?

  Instalacja wodomierzy domowych


  Podczas instalowania wodomierzy domowych należy przestrzegać poniższych zasad:
  Zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w obiekcie w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony byłby przed mrozem oraz zabezpieczony przed wpływem instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej usytuowanej poza budynkiem. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań. Chronione przed wilgocią, odpowiednio oświetlone,. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m.
  Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego. Wodomierze nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń (np. zestawy hydroforowe, sprężarki) oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
  Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych, które mogłyby uszkodzić przyrząd pomiarowy lub zakłócić jego prawidłowy odczyt.
  awodomierz

  Przewody wodociągowe


  Przewody wodociągowe powinny być tak poprowadzone, aby były całkowicie wypełnione wodą bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej wewnątrz przewodu. Jeżeli gromadzenie się powietrza jest nieuniknione, po stronie dopływowej wodomierza należy zainstalować urządzenie usuwające powietrze z wody. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby jakikolwiek element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca pełnoprzelotowa (zawory lub zasuwy). Najczęściej instaluje się kurki kulowe, które w zupełności spełniają swoją rolę. Kurki kulowe zainstalowane przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte podczas normalnej eksploatacji. Niepełne otwarcie przepływu może spowodować błędny pomiar przepływającej wody. Zawór taki bardzo często oferowany jest przez producentów jako zawór antyskażeniowy. Jednak nie spełnia on kryterium określonego dla tego typu zaworu. Za zestawem wodomierzowym należy w instalacji zamontować zawór antyskażeniowy Zastosowanie takiego zaworu wymusza na użytkowniku norma PN-EN 1717.

  Położenie wodomierza


  Montaż wodomierza powinien być zgodny z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym. Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację wodociągową powinien uniemożliwiać nielegalny pobór wody przed wodomierzem. Jest to niedopuszczalne. Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody naniesionym na korpusach tych urządzeń. Najczęściej jest to strzałka na korpusie urządzenia pomiarowego. Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące zarówno od instalacji, jak i armatury wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy należy montować w konsoli do wodomierza lub wykonać pod niego odpowiedni cokół lub specjalne podpory. W instalacji ciepłej lub gorącej wody, w którą wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody – Norma PN -98/B-01706 pkt 2.2.2. W przypadku zestawu wodomierzowego będącego częścią uziemienia elektrycznego należy wykonać jego metaliczne bocznikowanie odpowiednim przewodem elektrycznym.

   
  Więcej artykułów
  Podobne artykuły

  Brak komentarzy


  Dodaj komentarz

  Polecane produkty
  Autorzy
  Polecani fachowcy
  Ostatnie komentarze
  Schody w domu jednorodzinnym
  Świetny post
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  paulina

  Schody dywanowe
  Cześć Natalia Słowik . Czy możesz mi pomóc w znalezieniu projektu wzmocnienia tych schodów? Proszę pomóż mi . Dziękuję Ci . Luk
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  Luk

  Przerwa zimowa na budowie
  U mnie poszło ogrodzenie z siatki - wyszło na tyle fajnie, że może nawet zostanie jako docelowe. Aczkolwiek warto dobrze napiąć siatkę. Napinacze z Muntech24 dały radę. Zalecam brać ocynkowane - rdza nie złapie.
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  Mariush