Blog Fachowca

Artykuły i porady dla (nie)fachowców

  Przegląd elektryki w domu jednorodzinnym

  Kategoria: Elektryka
  Przypnij
  Każdy właściciel domu przynajmniej raz na 5 lat powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej. Gwarantuje on bezpieczeństwo oraz powoduje, że instalacja będzie niezawodna. Przy okazji można na bieżąco zajmować się usterkami, jeśli takie zostaną stwierdzone. W przypadku działania czynników zewnętrznych (burze, powodzie, silne wiatry) badania te należy wykonywać każdorazowo po ich wystąpieniu.

  Kontrole uregulowane prawnie


  Jeszcze przed oddaniem domu do użytku instalacje elektryczne muszą być poddane wnikliwym oględzinom fachowców oraz pomiarom. Wymaga tego ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku. Dodatkowo, właściciel budynku ma obowiązek kontroli instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na 5 lat.
  W innym przypadku może dojść do narażenia zdrowia i życia ludzi, obniżenia bezpieczeństwa przebywania w budynku oraz zagrożenia dla środowiska. Konieczność posiadania aktualnych badań instalacji jest niezbędna, aby można było uzyskać odszkodowanie w przypadku pożaru lub zalania.
  Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego co do instalacji i urządzeń elektrycznych spoczywa na: dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza i liczników znajdujących się w budynku; właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania oraz na użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych i innych urządzeń elektrycznych.

  Oględziny i pomiary


  Przeprowadzone oględziny i pomiary mają na celu ustalić, czy urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. Podczas diagnostyki sprawdza się, czy żadne przewody nie są zagrożeniem dla mieszkańców, czy kontakty są dobrze przymocowane, czy gniazdka są w odpowiednich odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Ważne jest również to, aby skontrolować, czy urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Po oględzinach elektryk dokonuje najważniejszych pomiarów. To cztery czynności, które muszą być wykonane, aby bezbłędnie ocenić stan instalacji.
  installll

  Pierwszy pomiar dotyczy skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem jakie następują po przekroczeniu wartości prądu, na przykład 10 A. Pomiar ten odbywa się poprzez szybkie wyłączenie zasilania. Urządzeniami zabezpieczającymi przed zwarciem są wyłącznik nadmiarowo – prądowy lub wkładka topikowa.

  Drugi to pomiar skuteczności przeciwpożarowej. Sprawdza się, czy urządzenie zabezpieczające jakim jest wyłącznik różnicowo – prądowy odłączy zasilanie jeśli dojdzie do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia takiego jak pralka lub lodówka.

  Trzeci to pomiar rezystancji izolacji. Dzięki niemu, można ustalić sięczy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na odpowiednio wysokim poziomie. Zbyt niska wartość rezystancji izolacji wpływa na wadliwe działanie wyłączników przeciwpożarowych.

  Ostatnim z pomiarów w zakresie instalacji elektrycznej jest badanie wyłączników różnicowo – prądowych, polegające na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwpożarowych, mających na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.

  Po wykonaniu wszystkich pomiarów elektryk sporządza protokół zawierający informacje z oględzin i badań oraz uzupełniony o zestawienie istotnych wyników co do odchyleń od norm i przepisów. W raporcie dokładnie wypisane są części izolacji o jakie chodzi. Ważne - pomiary i protokół muszą być wykonane przez fachowca posiadającego odpowiednie uprawnienia, czyli wykazującego świadectwo kwalifikacyjne.

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie wszystkich czynności w obrębie instalacji elektrycznej.
   
  Więcej artykułów
  Podobne artykuły

  Komentarze do artykułu - Przegląd elektryki w domu jednorodzinnym

  Komentarze
  Bardzo fajny artykuł!
  2019-02-15 16:47:03
  Kamil


  Dodaj komentarz

  Polecane produkty
  Autorzy
  Polecani fachowcy
  Ostatnie komentarze
  Schody w domu jednorodzinnym
  Świetny post
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  paulina

  Schody dywanowe
  Cześć Natalia Słowik . Czy możesz mi pomóc w znalezieniu projektu wzmocnienia tych schodów? Proszę pomóż mi . Dziękuję Ci . Luk
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  Luk

  Przerwa zimowa na budowie
  U mnie poszło ogrodzenie z siatki - wyszło na tyle fajnie, że może nawet zostanie jako docelowe. Aczkolwiek warto dobrze napiąć siatkę. Napinacze z Muntech24 dały radę. Zalecam brać ocynkowane - rdza nie złapie.
  Zobacz Wpis
  2023-06-20 15:28:52
  Mariush