Blog Fachowca

Artykuły i porady dla (nie)fachowców

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Kategoria: Hydraulika
  Przypnij
  Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pożyteczne, ekologiczne urządzenie do domów, położonych w obszarach rozproszonej zabudowy, w których poprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Do jej budowy właścicieli powinny zachęcać długoletnie i niemal bezobsługowe korzystanie z urządzenia, niskie koszty użytkowania oraz wyjątkowo krótki okres zwrotu inwestycji (ok. 3lata).
  W kraju istnieją miejsca, gdzie lokalne prawo zabrania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków np. nie mogą powstać na terenach okresowo zalewanych wodą. Zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przydomowej oczyszczalni o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania w starostwie powiatowym, a po upływie 30 dni (i nie później niż po upływie dwóch lat) - rozpoczęcia jej budowy. Dodatkowo trzeba dołączyć szkice i rysunki, mapkę z lokalizacją oczyszczalni, dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
  Zasada działania oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania skażeniem.

  Etapy oczyszczania


  We wszystkich rodzajach przydomowych oczyszczalni ścieków najpierw następuje etap beztlenowego, a następnie etap tlenowego oczyszczania.
  ETAP I. W jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie oraz zjawiska fizyczne. W ich wyniku stała część osadu ulega fermentacji i rozkłada się na proste związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Po kilku dniach i przejściu przez kosz filtracyjny, płynna część ścieków (szara woda), przepływa do studzienki rozdzielczej.
  ETAP II. Po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.
  przydomoczysz

  Rodzaje przydomowych oczyszczalni


  Oczyszczalnie drenażowe są najbardziej popularne dzięki prostej konstrukcji, małej awaryjności, niskim kosztom, łatwej obsłudze.
  Z drenażem rozsączającym. Technologia wymaga przepuszczalnego gruntu i odpowiedniego poprowadzenia w podłożu rur drenarskich. Po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym, ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, z niej do systemu perforowanych rur drenarskich i w końcu do przygotowanego poletka filtracyjnego. W celu zapewnienia organizmom tlenowym odpowiedniego napowietrzenia, w układ drenów wstawia się kominki napowietrzające. Inny wariant to jeden szeroki tunel drenujący, albo szeregowo ustawione pakiety filtrujące.
   Ze złożem (filtrem) piaskowym lub żwirowym. Rozwiązanie stosuje się na gruncie słabo przepuszczalnym bądź gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. W pierwszym przypadku usuwa się glebę na gł. 1,5 m i zastępuje piaskiem i żwirem, tworzącymi naturalny filtr. W drugim - buduje się przepompownię ścieków i kopiec filtracyjny, oddzielony od podłoża folią. W kopcu układa się filtr (piaskowy albo żwirowy) i dreny. Po przejściu przez kopiec, oczyszczone ścieki trafią np. do studni chłonnej. Można je wykorzystać np. do podlewania ogrodu.
  Oczyszczalnie biologiczneUrządzenia mają kompaktową budowę, a lokalizacji nie ogranicza rodzaj gruntu, ani poziom wód gruntowych. Wadą są dość wysokie koszty realizacji.
  Z osadem czynnym. Pierwsza komora zbiornika pełni funkcję osadnika wstępnego, w drugiej następuje napowietrzanie, trzecia to osadnik wtórny. Ścieki, wstępnie podczyszczone w pierwszym osadniku, cyklicznymi porcjami podawane są do komory napowietrzenia, po czym dalej. Pływające mikroorganizmy (tzw. osad czynny), które tlenowo rozkładają ścieki na osad i ciecz, pracują wydajnie pod warunkiem, że są dotlenione i zmieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające. Niedotleniony osad opada na dno i jest przepompowywany do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego. W oczyszczalni celowo inicjuje się proces przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu, czyli do osadnika wstępnego, dzięki czemu część wracającego osadu, powstającego w wyniku procesu sedymentacji, również zostaje rozłożona. Resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni. Natomiast ciecz (wodę szarą), po odprowadzeniu do odbiornika lub studni chłonnej, można wykorzystać gospodarczo.
  Ze złożem biologicznym. Z osadnika gnilnego ścieki przepływają do pojemnika z napowietrzonym, stałym złożem biologicznym, utworzonym przez np. kamienie, kształtki PVC, siatkę z polietylenu. Na powierzchni złoża rozwija się błona biologiczna z bakterii, które odżywiając się związkami zawartymi w ściekach, w ten sposób je oczyszczają. W wyniku wielorazowego przepływania przez złoże i błonę biologiczną, ścieki zostają oczyszczone i mogą być odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.
  Wadą oczyszczalni jest konieczność czyszczenia złoża. By tego uniknąć, do tradycyjnego złoża biologicznego dodaje się złoże zanurzone. Cechuje je stabilność i odporność na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Aby ścieki odpowiednio przepływały i stale kontaktowały się z błoną biologiczną, w oczyszczalni montuje się tarcze i dyski, które obracając się ze stałą prędkością, zapewniają równomierny dopływ ścieków do złoża.
  Więcej artykułów
  Podobne artykuły

  Brak komentarzy


  Dodaj komentarz

  Polecane produkty
  Autorzy
  Polecani fachowcy
  Ostatnie komentarze
  Czy warto montować odkurzacz centralny ?
  niby spoko, myślałam o tym ale teraz straczy mi roomba, bardzo skutecznie mnie wyręcza
  Zobacz Wpis
  2021-05-04 14:16:03
  Izya

  Czy warto montować odkurzacz centralny ?
  Roomba to najlepszy zamiennik takiego odkurzacza. Już nigdy nie wrócę do tradycyjnego. Jestem zachwycona jakością sprzątania i tym, jak cicho chodzi ten robot. Polecam!
  Zobacz Wpis
  2021-05-04 14:15:04
  Aniela

  Pleśń i grzyb na ścianie - przyczyny i usuwanie
  Polecam ASG firmy Spranda do odgrzybiania ścian oparty na technologiach z olejku herbacianego i tymolu świetny na grzyby plesniiwe
  Zobacz Wpis
  2020-10-21 13:58:02
  Przemas